A célunk, hogy segíthessünk

Az oktatásról

Wir bieten Ihnen die gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung für Staplerfahrer./ Nálunk a törvényileg előírt képzést végezheti el mint targoncavezető.

Bei uns erfolgt die Ausbildung gemäß den aktuellen Vorschriften der Berufsgenossenschaft DGUV Grundsatz 308-001 und Vorschriften 66-68 sowie DGUV Vorschrift 1 (alt BGV A1)./ Nálunk az aktuális szakmai törvények alapján végezzük a képzést (lsd német szövegben a vonatkozó paragrafusokat)

Damit Sie später keine Probleme haben, bilden wir gem. BG / DGUV aus./ Azért, hogy Önnek a későbbiekben se legyen problémája, mi a BG / DGUV alapján képezzük ki.

Als Nachweis erhalten Sie von uns - nach bestandener Prüfung -einen Fahrausweis und ein Zertifikat./ A tanfolyam sikeres elvégzése esetén Ön megkapja rögtön a jogosítványt és a tanúsítványt

Bei Ihnen vor Ort oder in unserer Nürnberger Halle/Önöknél, vagy a mi nürnbergi csarnokunkban

Zielgruppe/célcsoportok

Alle, die mit einem Stapler arbeiten oder dies künftig beabsichtigen. / Mindenki aki targoncával dolgozik vagy a későbbiekben szándékozik

Inhalte/tartalom

- Allgemeine und rechtliche Grundlagen/általános és jogi, törvényi ismeretek

- Fahrzeugaufbau und Fahrverhalten / jármű felépítése, jármű menettulajdonságai

- Funktions- und Sicherheitsprüfung / működési és biztonsági ismeretek

- Unfallverhütung / baleset-elhárítás

- Fahrübungen/ vezetési gyakorlás

- Theoretische und praktische Prüfung / elméleti és technikai vizsga

Voraussetzung/ előfeltételek

18 Jahre, körperliche- und geistige Eignung./ nagykorúság, testi és szellemi épség

Ziel/ cél

Nach bestandener Prüfung erhält jeder Teilnehmer den Staplerschein und ein persönliches Zertifikat. /A sikeresen letett vizsga után minden résztvevő megkapja a jogosítványt és a bizonyítványt.