2024.08.18 Großer Staplerschen targonca tanfolyam MAGYAR

AZ OKTATÁS, A VIZSGA ÉS AZ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSA MÉG MINDÖSSZESEN 219 EURO/FŐ, magyar nyomtatott oktatási anyaggal és a magyar segítséggel együtt.

Az oktatási költséget a ELŐRE KELL FIZETNI ÁTUTALÁSSAL A STAPLER-ALEXTŐL KAPOTT SZÁMLA ALAPJÁN.

Inhalte/tartalom 

- Allgemeine und rechtliche Grundlagen/általános és jogi, törvényi ismeretek

- Fahrzeugaufbau und Fahrverhalten / jármű felépítése, jármű menet-tulajdonságai

- Funktions- und Sicherheitsprüfung / működési és biztonsági ismeretek

- Unfallverhütung / baleset-elhárítás

- Fahrübungen/ vezetési gyakorlás

- Theoretische und praktische Prüfung / elméleti és technikai vizsga

Voraussetzung/ előfeltételek

18 Jahre, körperliche- und geistige Eignung./ nagykorúság, testi és szellemi épség

Ziel/ cél:

Nach bestandener Prüfung erhält jeder Teilnehmer den Staplerschein und ein persönliches Zertifikat. /A sikeresen letett vizsga után minden résztvevő megkapja a jogosítványt és a bizonyítványt.

JELENTKEZÉS:

Az űrlap elküldésével jelentkezésed SIKERES, benne vagy a csoportban, nem megy ki külön értesítés. INDULÁS ELŐTT LEGKÉSŐBB 10 NAPPAL KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN LEHET VISSZALÉPNI.

A CSOPORT LEZÁRÁSA UTÁN, KB 10-14 NAPPAL A CSOPORT INDULÁSA ELŐTT EMAILBEN KAPOD MEG A SZÁMLÁT, ÉS KÜLÖN EMAILBEN kapod meg a részletes információkat. (Mit kell hozni, hova gyere, stb.) Addig nem megy semmi külön értesítés ki, a jelentkezéssel a helyed biztosított.