Hebebühne, Arbeitsbühne, Teleskopbühne etc.

A személyemelés professzionális eszközei, akár kül-, akár beltéren kell valamit a magasban szerelni, fórni, festeni vagy bármilyen hasonló munkát végezni. Az engedély minden ollós és minden teleszkópos Hebebühne kezelésére feljogosít.


A képzés

Inhalte/tartalom

Allgemeine und rechtliche Grundlagen/általános és jogi, törvényi ismeretek

Fahrzeugaufbau und Fahrverhalten / jármű felépítése, járműmenettulajdonságai

- Funktions- und Sicherheitsprüfung / működési és biztonsági ismeretek

- Unfallverhütung / baleset-elhárítás

- Fahrübungen/ vezetési gyakorlás

- Theoretische und praktische Prüfung / elméleti és technikai vizsga

Voraussetzung/ előfeltételek

18 Jahre, körperliche- und geistige Eignung./ nagykorúság, testi és szellemi épség

Ziel/ cél

Nach bestandener Prüfung erhält jeder Teilnehmer den Hebeühneschein, /A sikeresen letett vizsga után minden résztvevő megkapja a jogosítványt