AGB -Általános működési feltételek

Az oktatás teljes szakmai hátterét Nürnberg egyik legnagyobb szakmai képzőközpontja, az Stapler-Alex biztosítja. ( Herr Alex Bernhard, STAPLER-Alex, Rathausstraße 6D-90556 Cadolzburg Deutschland, USt-ID-Nr.: DE210745721 www.stapleralex.de )

Részvétel lemondása:

Aufgrund der Warteliste und eingeschränkter Teilnehmerzahl bitte ich um schnellstmögliche Bestätigung (first come first serve).Eventuelle Ausfall- bzw. Krankheitsfälle müssen von Ihnen bezahlt werden (100% Storno).Bitte eigenen Stift und Mundschutz mitbringen

A várólista és a korlátozott résztvevői létszám miatt kérjük a számlák lehető leggyorsabb teljesítését (first come first serve)

Esetleges betegség és bármilyen esetben történő nem megjelenés esetén költségeket Önnek kell állnia, nincs visszatérítés, 100% sztornódíjat kell alkalmaznunk, a be nem fizetett és időben le nem mondott részvétel díját jogosult a cég behajtani!

Kivételes esetekben igazolás esetén lehetőséget biztosíthat a cég egy későbbi tanfolyamon való részvételre, egyedi elbírálással.

A tanfolyam időtartama

A tanfolyam időtartama  a résztvevők létszámától függ, ezért kérjük megértését, hogy előre nem tudunk pontos időpontot adni a befejezéshez! Tervezzen nagyobb időráhagyással a biztonság kedvéért./

Die Gesamtdauer der Kurse ist individuell abhängig von der Teilnehmerzahl. Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass wir im Vorfeld nicht voraussagen können, wie lange die Schulungen jeweils dauern! Sie dürfen allerdings gern ein größeres Zeitfenster einplanen.

Az oktatásról

Wir bieten Ihnen die gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung für Staplerfahrer./ Nálunk a törvényileg előírt képzést végezheti el mint targoncavezető.

Bei uns erfolgt die Ausbildung gemäß den aktuellen Vorschriften der Berufsgenossenschaft DGUV Grundsatz 308-001 und Vorschriften 66-68 sowie DGUV Vorschrift 1 (alt BGV A1)./ Nálunk az aktuális szakmai törvények alapján végezzük a képzést (lsd német szövegben a vonatkozó paragrafusokat)

Damit Sie später keine Probleme haben, bilden wir gem. BG / DGUV aus./ Azért, hogy Önnek a későbbiekben se legyen problémája, mi a BG / DGUV alapján képezzük ki.

Als Nachweis erhalten Sie von uns - nach bestandener Prüfung -einen Fahrausweis und ein Zertifikat./ A tanfolyam sikeres elvégzése esetén Ön megkapja rögtön a jogosítványt és a tanúsítványt

Bei Ihnen vor Ort oder in unserer Nürnberger Halle/Önöknél, vagy a mi nürnbergi csarnokunkban

Zielgruppe/célcsoportok

Alle, die mit einem Stapler arbeiten oder dies künftig beabsichtigen. / Mindenki aki targoncával dolgozik vagy a későbbiekben szándékozik

Inhalte/tartalom

- Allgemeine und rechtliche Grundlagen/általános és jogi, törvényi ismeretek

- Fahrzeugaufbau und Fahrverhalten / jármű felépítése, jármű menettulajdonságai

- Funktions- und Sicherheitsprüfung / működési és biztonsági ismeretek

- Unfallverhütung / baleset-elhárítás

- Fahrübungen/ vezetési gyakorlás

- Theoretische und praktische Prüfung / elméleti és technikai vizsga

Voraussetzung/ előfeltételek

18 Jahre, körperliche- und geistige Eignung./ nagykorúság, testi és szellemi épség

Ziel/ cél

Nach bestandener Prüfung erhält jeder Teilnehmer den Staplerschein und ein persönliches Zertifikat. /A sikeresen letett vizsga után minden résztvevő megkapja a jogosítványt és a bizonyítványt.